Shatkarmas – Kỹ thuật làm sạch

Những Shatkarmas có tác dụng thanh lọc cơ thể, là những hướng dẫn bí mật. Shatkarmas cho kết quả tuyệt vời, và được các thiền sinh nổi tiếng đánh giá cao. – Hatha Yoga Pradipika.

Khoa học Yoga cho tầm quan trọng của các quá trình làm sạch nhất định đối với asana (tư thế) hoặc pranayama (Kiểm soát năng lượng). Nếu không làm sạch hệ thống thường xuyên, người ta không thể đạt được lợi ích tối đa từ các thực hành Yoga. Nếu không thanh lọc cơ thể người ta sẽ không sẵn sàng cho các thực hành Yoga cao hơn.

Làm sạch cơ thể được thực hiện bằng cách thực hành Shatkarmas hoặc sáu kỹ thuật trị liệu rất quan trọng từ quan điểm của sức khỏe thể chất và tinh thần. Những kỹ thuật đơn giản này cũng rất có giá trị trong việc chữa lành các rối loạn bên trong. Có sáu phần chính của Shatkarmas như sau:

Shatkarmas - Kỹ thuật làm sạch
  1. Neti: làm sạch mũi, bao gồm jala neti và sutra neti.
  2. Dhauti: làm sạch đường tiêu hóa
  3. Nauli: xoa bóp nội tạng
  4. Basti: làm sạch ruột già.
  5. Kapalbhati: thanh lọc và sinh hóa các thùy trán.
  6. Trataka: làm sáng mắt

Mỗi nhóm này chứa nhiều hơn một thực hành, chẳng hạn như jala neti, vaman dhauti (hoặc kunjal kriya), moola shodhana, v.v … Chúng đều là những thực hành tuyệt vời được thiết kế để thanh lọc toàn bộ cơ thể và mang lại sức khỏe và cân bằng cho tâm trí.

Shatkarmas (đôi khi được gọi là Shatkriya) là một từ ghép bao gồm hai thành phần: ‘shat’ có nghĩa là ‘sáu’ và ‘karma’ có nghĩa là ‘nghệ thuật’ hoặc ‘quá trình’. Từ ‘kriya’ hoặc ‘karma’ được sử dụng trong Hatha Yoga theo nghĩa kỹ thuật đặc biệt liên quan đến các kỹ thuật làm sạch. Gheranda Samhita và Hatha Yoga Samhita liệt kê hai mươi mốt thực hành như vậy. Mặc dù dưới sáu tiêu đề rộng, Shatkarma Samgraha mô tả không dưới bốn mươi sáu quá trình như vậy, chẳng hạn như vamana, virihana, gandusha, udgara và raktasrava. Tuy nhiên, Hatha Yoga Pradipika là tác phẩm xác thực duy nhất có xu hướng giới hạn chính xác trong sáu thực hành làm sạch. Dhauti, Basti, Neti, Trataka, Nauli và Kapalbhati là sáu quy trình được biết đến theo truyền thống.

Shatkarmas ảnh hưởng và kích hoạt gần như tất cả các hệ thống quan trọng trong cơ thể, đặc biệt là hệ thống tiêu hóa, hô hấp, tuần hoàn và thần kinh. Mỗi cơ quan, như ống thức ăn, dạ dày, đại tràng, phổi, mắt và tai, đều nhận được sự chú ý như nhau. Các quá trình quan trọng này đều có thể phòng ngừa và chữa bệnh.

Shatkarmas là những thực hành rất mạnh mẽ không bao giờ có thể học được từ sách hoặc được dạy bởi những người thiếu kinh nghiệm. Những điều này được hướng dẫn bởi đạo sư có kinh nghiệm. Người ta có thể nghĩ rằng anh ta có khả năng giảng dạy nhưng thực sự anh ta có thể không có đủ kinh nghiệm hoặc kiến thức để hướng dẫn. Nếu những người không đủ tiêu chuẩn dạy, họ có khả năng phạm sai lầm nghiêm trọng. Ngoài ra, người ta có thể phạm sai lầm nếu một người thực hành chúng một cách độc lập mà không cần sự trợ giúp của một đạo sư.

Chúng được cho là thực hành ‘bí mật’ vì người ta phải được hướng dẫn cách thực hiện chúng với tần suất và theo nhu cầu cá nhân. Một giáo viên có trình độ và kinh nghiệm là rất cần thiết. Những người chân thành muốn học Shatkarmas sẽ phải tìm một đạo sư của Hatha Yoga, có rất ít giáo viên là chuyên gia về Shatkarmas.

Những ảnh hưởng của Shatkarmas có thể được tóm tắt trong một từ – thanh lọc. Khi các hệ thống khác nhau của cơ thể đã được thanh lọc, kết quả chung là năng lượng có thể tự do lưu thông trong cơ thể. Năng lượng làm việc, suy nghĩ, tiêu hóa, nếm, cảm nhận, trải nghiệm, v.v. của một người, tăng lên và nhận thức lớn hơn. Không có gì lạ khi các thiền sinh đạt được sự hoàn hảo lại coi trọng Shatkarmas.

Chép từ FB Nguyễn Trường Thọ

Bình luận bằng Facebook

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *