Bộ video Yoga cho mọi người – Master Kamal

Bộ video DVD dạy Yoga do Master Karmal (Ấn Độ) hướng dẫn tập có thuyết minh tiếng việt đã được chiếu trên HTVC Gia Đình, HTV2 & WOW CALIFORNIA  gồm 15 phần.

Đây là danh sách phát cả 15 phần, muốn xem phần nào các bạn rê chuột vào góc trên cùng bên trái, nhấn vào “danh sách phát” và chọn phần cần xem:

Bình luận bằng Facebook

One Comment
  1. riversunrise
    February 5, 2017 | Reply

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *