Một CD nhạc để tập yoga & thiền rất hay. AWAKENING Kiirtans by Kamala with Peter Spraque Đây là CD thích hợp cho việc thư giãn nhẹ nhàng khi tập các tư thế, động tác yoga (Asana).