Nhiều nghiên cứu đã khẳng định Yoga đem lại những lợi ích tuyệt vời với sức khỏe của con người nhưng sẽ là thiếu sót nếu không đề cập đến những lợi ích vô cùng to lớn